Beskid Niski

Beskid Niski jest to najniższe pasmo górskie w Polsce leżące w Karpatach między przełęczami Tylicką na zachodzie, a Łupkowską na wschodzie. Najwyższy szczytem po stronie polskiej to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.). Główne rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, natomiast zbiorniki wodne jakie tu się znajdują to: zbiornik w Klimkówce na Ropie, w Sieniawie na Wisłoku oraz niewielki w Krempnej na Wisłoce.

Beskid Niski dzieli się na:

Wzgórza Rymanowskie – po obu stronach rzeki Tabor
Pasmo graniczne – na wschód od doliny Bełczy
Gniazdo Jawornika – między dolinami Jasiołki i Wisłoka
Pasmo Bukowicy i Kamienia – między dolinami Wisłoka i Osławicy
Beskid Dukielski – międy dolinami Wisłoki i Taboru
Pasmo Magurskie – z długimi grzbietami Magury Wątkowskiej i Małastowskiej
Beskid Gorlicki – między rzeką Białą, a wsiami: Radocyna, Bartne, Wołowiec
Góry Hańczowskie – między dolinami Białej oraz Ropy i Zdyni
Góry Grybowskie – między dolinami Kamienicy i Białej

Niepowtarzalna przyroda i krajobraz beskidzia przyczyniły się do utworzenia tam Magurskiego Parku Narodowego, licznych rezerwatów przyrody i parku krajobrazowego. Znajdują się tu również znane uzdrowiska tj. Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysowa-Zdrój oraz Wapienne.

Region Beskidów bogaty jest w liczne zabytki kultury, wśród nich najcenniejsze są drewniane kościoły znajdujące się w Sękowej (został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO) i w Szymbarku.

CIEKAWE MIEJSCA:

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu
Cerkiew pw. Świętych Kosmy i Damiana w Kotaniu
Kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej
dwór obronny w Szymbarku
Beskidzkie Morskie Oko
Willa „Biały Orzeł”
Cerkiew pw. św. Michała z 1779 roku w Wysowej-Zdrój
Zalew w Klimkówce
ruiny cerkwi w Króliku Wołoskim
Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej