Bory Dolnośląskie

Bory Dolnośląskie to duży zespół leśny o suchym, piaszczystym podłożu, rozciągający się w zachodniej części Polski pomiędzy rzekami: Nysą Łużycką, Kwisą, Bobrem i Szprotawą. Przeważającą część drzewostanu stanowi sosna. Lasy otaczają brzegi jezior: Malcz, Ciecz, Czarne i Łagowskie.

Na terenie Borów Dolnośląskich wyróżnia się:

Bory Szprotawskie
Las Chocianowski
Puszczę Bolesławiecką
Puszczę Kliczkowską
Puszczę Osiecznicką
Puszczę Przemkowską
Puszczę Zgorzelecką
Puszczę Żagańską

CIEKAWE MIEJSCA:

Pałac w Iłowej
Zamek w Kliczkowie
Wały Śląskie
Pałac w Chocianowie
Kamienica Graffa w Chojnowie
renesansowy zamek książąt legnickich w Chojnowie
synagoga w Chojnowie
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Ratusz w Żaganiu
Wieża Bismarcka w Żaganiu
Pałac Promnitzów w Żarach