Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
tel.: (0-18) 33 17 207
fax: (0-18) 33 17 207
www.gorczanskipark.pl
e-mail: gpn@gpn.pl
Gorczański Park Narodowy istnieje od 1981 roku obejmując swoją ochroną centralne pasmo Gorców (masyw Turbacza i Gorca). Park zajmuje teren o powierzchni 7 029 ha z otuliną o powierzchni 16 647 ha. Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest największy w Polsce płaz ogoniasty – salamandra plamista.

Flora Parku

Flora Gorczańskiego Parku Narodowego składa się z licznych odmian roślinności. Występują tu np. 944 gatunki roślin naczyniowych, 450 gatunków porostów, 250 gatunków mchów, 116 gatunków wątrobowców, 22 gatunki roślin alpejskich, 24 gatunki roślin subalpejskich oraz liczne odmiany drzew.

świerk, buk, jodła, modrzew, jawor, wiąz, jesion, olsza szara, buczyna karpacka, żyzna jedlina, krokus, ciemiężyca zielona, kuklik górski, omieg górski, urdzik karpacki, wiechlina alpejska, żywiec gruczołowaty, poziomka pospolita, goryczka trojeściowa, parzydło leśne

Fauna Parku

Na faunę Gorczańskiego Parku Narodowego składa się:

ssaki (30 gatunków) – niedźwiedź, wilk, ryś, dzik, jeleń, sarna, popielica, orzesznica, koszatka, wydra, borsuk, kuna (leśna, domowa), łasica, gronostaj, ryjówka (aksamitna, malutka, górska)
ptaki (130 gatunków) – myszołów, trzmielojad, kobuz, jastrząb, sowa (puchacz, puszczyk uralski i pospolity), jarzębek, cietrzew, głuszec, bocian czarny, orzechówka, kruk, kowalik, piecuszek, zięba, kos, grzywacz
płazy (8 gatunków) – salamandra plamista, żaba trawna, kumak górski, traszka (górska, karpacka, zwyczajna, grzebieniasta)
gady (5 gatunków) – jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec, żmija zygzakowata

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego wynoszą:

jednorazowy, zwykły bilet wstępu – 2,0 zł; bilet ulgowy – 1,0 zł
zwykły bilet wstępu na okres 3 dni – 4,0 zł; bilet ulgowy – 2,0 zł
zwykły bilet wstępu na okres 10 dni – 16,0 zł; bilet ulgowy – 8,0 zł

Ulga 50 % za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego dotyczy:

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnieni z opłat za wstęp na obszary Gorczańskiego Parku Narodowego dotyczy:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem
osoby udające się do miejsc kultu religijnego

Opłaty za wstęp na teren parku pobierane są od 1 maja do 30 października