Magurski Park Narodowy

Krempna 59
38 – 232 Krempna
tel.: (0-13) 44 14 099; (0-13) 44 14 440
fax: (0-13) 44 14 099; (0-13) 44 14 440
www.magurskipn.pl
e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl

Magurski Park Narodowy powstał w 1995 r. w centralnej części Beskidu Niskiego przy granicy ze Słowacją. Pad ochroną parku znajduje się teren o powierzchni 19 439 ha wraz z otuliną o powierzchni 22 697 ha.

Flora Parku

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego występuje około 759 gatunków roślin naczyniowych, 163 gatunki mchów, 51 gatunków wątrobowców, 463 gatunki grzybów. Wyróżnić można m. in.:

Storczyk (Fucha, męski, smaczny), kruszczyk błotny, rosiczka okrągłolistna, buławnik wielokwiatowy, olszynka (karpacka, bagienna), jodła świerk, sosna, buk, ziemowit jesienny, kosaciec syberyjski, orlik pospolity, języcznik zwyczajny

Fauna Parku

ssaki (21 gatunków) – bóbr, piżmak, niedźwiedź, wilk, jenot, borsuk, ryś, żbik, łoś, nietoperze, wydra, jeleń
ptaki (115 gatunków) – orlik krzykliwy, orzeł przedni, myszołów zwyczajny, bocian czarny, kania ruda, puszczyk uralski, kobuza, głuszec
płazy i gady – traszka (górska, karpacka), kumak górski, żaba trawna, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, wąż Eskulapa, zaskroniec

Wstęp do Parku

Opłata za wstęp na szlaki turystyczne Magurskiego Parku Narodowego:

opłata za wstęp na szlak (opłata za 1 dzień) – bilet normalny – 3 zł; ulgowy – 1,5 zł
opłata za karnet wstępu na szlak ważny 4 dni – karnet normalny – 10 zł; karnet ulgowy – 5 zł

Ulga 50 % za wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego dotyczy:

uczniowie, studenci (do 26 lat)
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnieni z opłat za wstęp do Magurskiego Parku Narodowego dotyczy:

dzieci w wieku do lat 7
uczniowie i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem

Szlaki turystyczne Magurskiego Parku Narodowego udostępnione są od 1 maja do 31 października