Roztocze

Roztocze tworzy wyraźnie wyżynny wał przebiegający z północnego zachodu od Kraśnika na południowy wschód do Lwowa. Roztocze rozdziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Naddniestrzańskiej i Kotliny Sandomierskiej.

Jedną z osobliwości z terenu Roztocza są zabudowane schody z XVII wieku w Radecznicy prowadzące do Klasztoru Bernardynów. Podobne, ale dwukrotnie krótsze schody można spotkać w Kazimierzu Dolnym, które prowadzą do Klasztoru O. O. Reformatorów.

Kolejnym ciekawym miejscem są wąwozy pod Kawęczynkiem. Lessowe korytarze tworzą tu prawdziwy labirynt z jarami o zboczach sięgających nawet 20 m. Żeby nie zgubić się w tym „Piekiełku” utworzone są trasy ze szlakami turystycznymi.

Innymi ciekawostkami Roztocza są np.: Pałac w Klemensowie z XVIII wieku zwany „Zamojskim Wersalem”; podziemne kamienne tunele w Potoku Senderki; cmentarz dla psów z XIX wieku w Zwierzyńcu; Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie; cmentarz żydowski – kirkut w Krzeszowie.

CIEKAWE MIEJSCA:

Browar w Zwierzyńcu
Kościół „na wodzie” pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu
budynki dawnej Ordynacji Zamojskiej
Wielki Dział
drewniany Kościół pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
Cerkiew prawosławna św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim
kamieniołom w Krasnobrodzie
Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie
Cerkiew pw. św. Bazylego w Bełżcu
Muzeum etnograficzne w Guciowie
Pałac Poniński w Horyńcu
Teatr dworski w Horyńcu
Cerkiew pw. św. Mikołaja w Hrebennym