Bieszczadzki Park Narodowy

38-714 Ustrzyki Górne 19
tel.: (0-13) 461 06 50, (0-13) 461 06 10
fax: (0-13) 461 06 50, (0-13) 461 06 10
www.bdpn.pl
e-mail: dyrektor@oie.bdpn.pl; oie@oie.bdpn.pl

Bieszczadzki Park Narodowy powstał w 1973 r. obejmując obszar polskich Karpat Wschodnich, najwyższe partie Bieszczadów Zachodnich: Tarcicę, Krzemień, Wielką i Małą Rawkę, Połoninę Cyryńską i Połoninę Wetlińską. Park graniczy z Parkiem Narodowym Połoniny na Słowacji oraz Użańskim Parkiem Narodowym i Nadsańskim Parkiem Narodowym na Ukrainie. Bieszczadzki Park jest jednym z większych parków w Polsce. Obecnie swoją ochroną obejmuje powierzchnię 29 201 ha. W 1992 r. Bieszczadzki Park Narodowy stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” UNESCO.

Flora Parku

Roślinność Bieszczadzkiego Parku Narodowego składa się z około 780 gatunków roślin naczyniowych, 250 gatunków mchów, 500 gatunków porostów i 1000 gatunków grzybów. Można wymienić takie Flora Parku jak:

pszeniec biały, lepnica karpacka, przywrotnik turkulski, zawilec narcyzowy, widłak alpejski, prosienicznik jednogłówkowy, wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa, kwieciste ziołorośle połoninowe, murawa bliźniczkowa, wschodniokarpackie borówczysko.

Fauna Parku

Na faunę Bieszczadzkiego Parku Narodowego składają się:

niedźwiedź brunatny, wilk, ryś (symbol parku), dzik, żbik, żubr, jeleń, sarna, żmija, wąż Eskulapa, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, puchacz a także dużo wyjątkowych owadów, pajęczaków i pierścienic.

Wstęp do Parku

Wstęp do Parku jednorazowego na szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

opłata normalna za 1 dzień – 6,00 zł, 5 zł lub 4 zł (w zależności od miejsca wejścia)
opłata ulgowa za 1 dzień – 3 zł, 2,50 zł lub 2 zł (w zależności od miejsca wejścia)

Bilety za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

opłata normalna za 1 dzień – 5,00 zł lub 4 zł (w zależności od miejsca wejścia)
opłata ulgowa za 1 dzień – 2,50 zł lub 2 zł (w zależności od miejsca wejścia)

Wstęp do Parku wielokrotnego na szlaki turystyczne (ważne przez 14 dni od wystawienia, uprawniające do wstępu 1 osoby w dowolne 4 dni w okresie ważności):

opłata normalna za 4 dni – 14,00 zł
opłata ulgowa za 4 dni – 7,00 zł

Bieszczady domki

Wstęp do Parku wielokrotnego za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania (ważne przez 14 dni od wystawienia, uprawniające do wstępu 1 osoby w dowolne 4 dni w okresie ważności):

opłata normalna za 4 dni – 12,00 zł
opłata ulgowa za 4 dni – 6,00 zł

Ulga 50% za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

uczniowie szkół i studenci (do lat 26)
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnienie z opłat za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego obejmuje:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku
osoby posiadające zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Wstęp na piesze szlaki turystyczne i opłaty za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych pobierane są w okresie od 26 kwietnia do 12 listopada