Puszcza Białowieska

Polska jest jednym z pierwszych państw – sygnatariuszy Konwencji UNESCO o Ochronie Światowego Dziedzictwa.  Wpisane na listę obiekty i miejsca stanowią wspólne dobro , które charakteryzuje najwyższa powszechna wartość. . Wyróżnieniem dla Polski jest posiadanie aż czternaście wpisanych dóbr, co daje Polsce zaszczytne 9. miejsce w Europie i 15. na świecie.

Puszcza Białowieska

UNESCO doceniło też naszą przyrodę Puszcza Białowieska, wpisana na listę UNESCO w 1979 r.  jako obiekt transgraniczny polsko-białoruski, to las prastary liczący ok 500 lat

Tylko tutaj możemy zobaczyć jak wyglądała przyroda środkowej Europy wieki temu. W Puszczy Białowieskiej żyją żubr oraz  50 gatunków ssaków, około 200. gatunków ptaków i 1000 gatunków owadów. Białowieskie dęby są rekordzistami w wysokości i szerokości pni. Puszcza Białowieska ma nawet swój hymn „The tree”, którego autorem jest Tom Splitt.

Białowieski Park Narodowy to obszar cennej przyrody  jako jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie obiektów dziedzictwa światowego. Powierzchnia całej puszczy przekracza 150 tys. ha, z czego w granicach Polski leżą 62 tys. ha.

Centralny fragment Puszczy jest najlepiej zachowanym naturalnym lasem liściastym i mieszanym. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe z dębem i grabem.

Charakterystyczną cechą Puszczy Białowieskiej jest duża ilość tak zwanego „martwego drewna”, Martwe drewno staje się przytulnym domem dla niezliczonej ilości gatunków grzybów, pleśni, bakterii i owadów. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem.

Symbolem Puszczy Białowieskiej jest żubr, uchroniony  od wyginięcia ten gatunek.  Do Białowieży ściągnięto osobniki z ogrodów zoologicznych i początkowo hodowano je jak krowy Po wojnie, pierwsze okazy zostały wypuszczone na wolność. Obecnie na terenie Polski żyje około 400 żubrów.  Na całym świecie jest tylko 3000 egzemplarzy, a każdy z nich miał przodków pochodzących z Białowieży.

Noclegi Białowieża zaprasza na wspaniałą przygodę

Noclegi Hajnówka

Hajnówka położona na Równinie Bielskiej w pobliżu Puszczy Białowieskiej. Miasto jest siedzibą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej i ośrodkiem mniejszości białoruskiej, dzięki Muzeum Kultury Białoruskiej. Znajduje się tu także Cerkiew Św. Trójcy, domek dróżnika z końca XIX wieku, Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, „Dom Leśnika” im. J. Piłsudskiego z 1935 roku, drewniana cerkiew z 1848 roku na uroczysku Krynoczka.

Noclegi Drohiczyn

Drohiczyn leży na wysokim brzegu rzeki Bug. Znajduje się tu grodzisko na Górze Zamkowej, barokowa Katedra Św. Trójcy budowana w latach 1696-1709, Cerkiew p.w. Mikołaja Cudotwórcy z 1798 roku, Kościół Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP, dzwonnica z 1700 roku, Muzeum Regionalne, schrony bojowe z lat 1940-1941, Kościół Benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych.

Noclegi Nowogród

Nowogród leży nad rzeką Narwią na Podlasiu. Znajduje się tam Skansen Kurpiowski. Prezentowane są tam eksponaty budownictwa kurpiowskiego z okolicznych terenów. Dużą atrakcją jest Puszcza Kurpiowska, gdzie znajdują się liczne szlaki turystyczne. Można również wybrać się na spływy kajakowe rzeką Narwią i Pisą, łączące dorzecze Wisły z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. W Nowogrodzie warto zwiedzić Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Rocha z XV-XVI wieku, cmentarz wojenny z 1920 roku.

Noclegi Białystok

Białystok leży nad rzeką Białą. W mieście odbywa się wiele imprez kulturalnych np.: Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego, Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych. Do ciekawych zabytków w mieście zaliczyć należy: zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, Pałacyk gościnny Branickich, Pałac Branickich, Cerkiew katedralna Św. Mikołaja Cudotwórcy, Pałac Hasbacha, Pałac Krusensternów, później Rüdigerów i Lubomirskich.

Noclegi Białowieża

Białowieża leży na Podlasiu i graniczy z Białorusią. Znana jest przede wszystkim z Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicy znajduje się Rezerwat Żubrów, gdzie można zobaczyć żubry, dziki, wilki, jelenie, sarny, żubronie, tarpany. Warto także zwiedzić cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z 1895 roku, skansen budownictwa drewnianego ludności ruskiej Podlasia, Park Pałacowy z XIX wiek.

Noclegi Augustów

Augustów leży w obrębie Puszczy Augustowskiej i okalających je jeziorami Niecko, Białe, Rospuda, Sajno, Studzieniczne oraz wiele mniejszych. Największą atrakcją turystyczną Augustowa są spływy trasami kajakowymi Kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy, Rospudy i Biebrzy. Latem na jeziorach zbierają się miłośnicy żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa, narciarstwa wodnego i motorowodniacy. W Augustowie warto zobaczyć tamtejszy Rynek, Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Noclegi podlaskie

Województwo podlaskie jest regionem o ogromnym potencjale turystycznym. Małe miasteczka, ciekawe budowle, miejsca kultu religijnego oraz wspaniała przyroda tworzą klimat i niepowtarzalny urok województwa. Atutami tego województwa jest nieskażone środowisko, z fragmentami pierwotnej puszczy oraz unikalnymi rozlewiskami Biebrzy. Województwo ma charakter rolniczy, lecz coraz większą rolę zaczyna odgrywać turystyka.