Noclegi Białystok

Białystok leży nad rzeką Białą. W mieście odbywa się wiele imprez kulturalnych np.: Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego, Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych. Do ciekawych zabytków w mieście zaliczyć należy: zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, Pałacyk gościnny Branickich, Pałac Branickich, Cerkiew katedralna Św. Mikołaja Cudotwórcy, Pałac Hasbacha, Pałac Krusensternów, później Rüdigerów i Lubomirskich.