Poleski Park Narodowy

 

ul. Lubelska 3a
22-234 Urszulin
tel.: (0-82) 57 13 071; (0-82) 57 13 072
fax: (0-82) 57 13 003
www.poleskipn.pl
e-mail: biuro@poleskipn.pl

Poleski Park Narodowy powstał w 1990 r. we wschodniej części Polski na terenie Równiny Łęczyński-Włodawskiej. Park swoją ochroną obejmuje obszar o powierzchni 9 647 ha wraz z otuliną o powierzchni 13 624 ha. W 2002 r. w Poleskim Parku Narodowym powstał Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” UNESCO.

Flora Parku

Fauna Poleskiego Parku Narodowego reprezentowana jest przez liczne zespoły roślin, występuje tu np.: około 1000 gatunków roślin naczyniowych, 260 gatunków glonów, 130 gatunków mszaków. Wyróżnić należy takie Flora Parku jak:

pełnik europejski, dzwonecznik wonny, turzyca (strunowa, Davalla, torfowa), marzyca ruda, storczyki (obuwik, pospolity, buławnik mieczolistny, lipiennik Loesela, podkolan biały, kukułka plamista), rosiczka pośrednia, tłustosz pospolity dwubarwny, pływacz drobny, smardz wyniosły

Fauna Parku

ssaki (48 gatunków) – bóbr europejski, nornica ruda, piżmak, mysz (zaroślowa, leśna), rzęsorek rzeczek, nietoperze (mroczek późny, nocek Brandta, gacek brunatny), chomik europejski, smużka, orzesznica, wilk, wydra, lis, jenot, gronostaj, borsuk, dzik, łoś, sarna, jeleń
ptaki (200 gatunków) – bielik, bocian (biały, czarny), brzegówka, cietrzew, czapla (biała, siwa), gęś (biała, zbożowa), jastrząb, orlik (krzykliwy, grubodzioby), orzeł przedni, puszczyk, żuraw, słowik rdzawy, rybitwa czarna, pleszka, orzechówka, mysikrólik, myszołów (włochaty, zwyczajny), grzywacz
płazy (13 gatunków) i gady (7 gatunków) – kumak nizinny, ropucha (szara, zielona, paskówka), grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, żaba (śmieszka, jeziorowa, trawna), traszka zwyczajna, żółw błotny, gniewosz plamisty, jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny
ryby (23 gatunki) – strzebla przekopowa, różanka, piskorz, koza, miętus, węgorz, okoń, lin, ciernik, krąp, karaś srebrzysty

Wstęp do Parku

Lubelszczyzna zaprasza

Opłata za wstęp na ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego:

bilet zwykły – 5 zł; bilet ulgowy – 2,50 zł

Ulga 50 % za wstęp na teren Poleskiego Parku Narodowego należy się:

uczniom szkół i studentom
emerytom i rencistom
osobom niepełnosprawnym
żołnierzom służby czynnej

Pieniński Park Narodowy

ul. Jagiellońska 107 B
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel.: (0-18) 26 25 601; (0-18) 26 25 602
fax: (0-18) 26 25 603
www.pieninypn.pl
e-mail: mailto:biuro@pieninypn.pl

Pieniński Park Narodowy powstał w 1932 r. na obszarze Pienin Właściwych (Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca). Park zajmuje teren o powierzchni 2 346 ha i graniczy ze Słowackim Rezerwatem Przyrodniczym w Pieninach, tworząc pierwszy w Europie trans graniczny Park Natury.

Flora Parku

Flora Pienińskiego Parku Narodowego odznacza się dużą różnorodnością roślin. Występuje tu m. in. około 1100 gatunków roślin naczyniowych, 1200 gatunków grzybów, 470 gatunków porostów, 320 gatunków mchów i wątrobowców, 400 gatunków glonów. Wyróżnić należy np.:

mniszek pieniński, pszonak pieniński, chaber barwny, rozchodnik ostry, piołun, chryzantema Zawadzkiego, jawor, wiąz górski, lipa szerokolistna, żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, storczyk (samiczy, męski, buławnik mieczolistny, kruszczyk drobnolistny), przytulica Schultesa, kozłek trójlistny, ostrożeń łąkowy, brodaczka kępkowa, dołczanka torbiasta

Fauna Parku

ssaki (61 gatunków) – niedźwiedź, wilk, lis, ryś, żbik, borsuk, wydra, łasica łaska, dzik, sarna, jeleń szlachetny, piżmak, smużka, żołędnica, popielica, orzesznica, królik, nietoperze (nocek wąsatek, karlik malutki, podkowiec mały, mroczek posrebrzany), jeż wschodni, rzęsorek (mniejszy, rzeczek)
ptaki (188 gatunków) – pomurnik, pustułka, sokół wędrowny, bocian czarny, puchacz, sowa (uszata, włochata), sóweczka, cierniówka, kuropatwa, zimorodek, pluszcz, brzegówka, rybitwa zwyczajna, czapla siwa
płazy (10 gatunków) i gady (6 gatunków) – traszka (górska, karpacka), salamandra plamista, kumak górski, ropucha (szara, zielona), żaba (trawna, wodna), jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty
ryby (17 gatunków) – brzana, kleń, lipień, pstrąg potokowy, głowacica, leszcz, ukleja, płoć, lin

Wstęp do Parku

Pieniny noclegi

Opłaty za wstęp na teren Pienińskiego Parku Narodowego:

galeria widokowa na szczycie Trzech Koron: bilet zwykły – 4,00 zł; bilet ulgowy – 2,00 zł
galeria widokowa na szczycie Sokolicy: bilet zwykły – 4,00 zł; bilet ulgowy – 2,00 zł
szlak wodny w przełomie Dunajca: bilet zwykły – 4,00 zł; bilet ulgowy – 2,00 zł
ruiny zamku Czorsztyn: bilet zwykły – 4,00 zł; bilet ulgowy (cały rok) – 2,00 zł
wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł (cały rok).

Ulga 50% za wstęp na teren Pienińskiego Parku Narodowego dotyczy:

Sromowce Niżne noclegi

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Sromowce Wyżne noclegi

Zwolnienie z opłat za wstęp na teren Pienińskiego Parku Narodowego dotyczy:

Noclegi Pieniny

dzieci w wieku do lat 7
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku
osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem
osoby udające się do miejsc kultu religijnego

Ojcowski Park Narodowy

Ojców 9
32-047 Ojców
tel.: (0-12) 389 20 05; (0-12) 389 10 39
fax: (0-12) 389 20 06
www.opn.pan.krakow.pl
e-mail: opnar@pro.onet.pl

Ojcowski Park Narodowy powstał w 1956 r. na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Doliną Prądnika i Doliną Sąspowską. Powierzchnia parku wynosi 2 146 ha. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występuje około 700 jaskiń, z czego skatalogowanych jest blisko 400 z nich. Najdłuższymi jaskiniami są: Jaskinia Łokietka, Ciemna, Zbójecka, Krakowska, Biała. Występują tu również ciekawe formy skalne jak np.: Igła Deotymy, Maczuga Herkulesa, Biała Ręka, Brama Krakowska.

Flora Parku

Na florę Ojcowskiego Parku Narodowego składa się 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200 rodzajów porostów, z czego wymienić można:

gnidosz rozesłany, goryczuszka orzęsiona, kosatka kielichowa, brzoza ojcowska, kruszczyk (błotny, rdzawoczerwony), skrzyp olbrzymi, zerwa kulista, listera jajowata, rokietnik zwyczajny, wiśnia karłowata, aster gawędka, ostnica Jana, żywiec gruczołowaty, jodła, grab, tojad smukły, tojad mołdawski, chaber miękkowłosy, ułudka leśna i obrazki plamiste, buczyna karpacka, jaworzyna górska, przylaszczka pospolita, miodunka ćma, zawilec (gajowy, żółty), śledziennica skrętolistna, zdrojówka rutewkowata

Fauna Parku

ssaki (31 gatunków) – bóbr, wiewiórka, wydra, łasica, gronostaj, smużka, popielica, orzesznica, chomik europejski, ryjówka (aksamitna, malutka), nietoperze (około 21 gatunków – mopek, nocek duży, nocek wąsatek, nocek rudy, gacek wielkouch)
ptaki (116 gatunków) – bocian (czarny, biały), jastrząb gołębiarz, krogulec, myszołów, orlik krzykliwy, kobuz, pustułka, lelek kozodój, puchacz, sowa uszata, dzierlatka, piegża, rudzik, trzciniak, gil, szczygieł, kulczyk, raniuszek, czyż
płazy (8 gatunków) – ropucha (szara, zielona), żaba (trawna, zielona), rzekotka drzewna, traszka (grzebieniasta, zwyczajna), kumak nizinny
gady (5 gatunków) – gniewosz, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka
owady (48 gatunków) – tęcznik, biegacz, jelonek rogacz, łucznik, paź żeglarz, skalnik driada, trzmiele, modraszek, bielinek

Wstęp do Parku

Za wstęp na teren Ojcowskiego Parku Narodowego nie są pobierane opłaty

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10
18 – 204 Kobylin Borzymy
tel.: (0-85) 71 81 417; (0-86) 47 64 811
fax: (0-85) 71 81 417; (0-86) 47 64 811
www.npn.pl
e-mail: npn@npn.pl

Narwiański Park Narodowy powstał w 1996 r. w południowo-wschodniej Polsce i obejmuje on bagienną dolinę Narwi. Park zajmuje teren o powierzchni 7 350 ha wraz z otuliną o powierzchni 15 408 ha.

Flora Parku

Flora Narwiańskiego Parku Narodowego składa się z około 500 gatunków roślin:

widłak (jałowcowaty, goździsty), stoplamek krwisty (kukułka krwista), stoplamek plamisty (kukułka plamista), stoplamek szerokolistny (kukułka szerokolistna), goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna, goryczka wąskolistna, wielosił błękitny, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, grążel żółty, grzybienie białe, kalina koralowa, kocanki piaskowe, centuria zwyczajna, miodownik melisowaty, kopytnik pospolity, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, pierwiosnka lekarska, bobrek trójlistkowy, konwalia majowa, goździk kropkowany.

Fauna Parku

ssaki (40 gatunków) – sarna, jeleń, dzik, łoś, lis, jenot, borsuk, bóbr europejski, piżmak, wydra, kuna (leśna, domowa), tchórz zwyczajny, gronostaj, łasica łaska i norka amerykańska, ryjówka (aksamitna, malutka), rzęsorek rzeczek, nornica ruda, karczownik, nornik (północny, bury, zwyczajny), szczur wędrowny, badylarka, mysz (domowa, polna, zaroślowa), nietoperze (gacek brunatny i nocek rudy);
ptaki (203 gatunki) – Perkosz, bąk, bocian czarny, cyraneczka, błotniak (stawowy, łąkowy), orlik krzykliwy, żuraw, słonka, sowa błotna, wodniczka, łyska, czajka, kokoszka, rybitwa (Białowąsa, czarna), podróżniczek, głowienka, zielonka, wodnik, sieweczka rzeczna, dubelt, kszyk;
płazy (13 gatunków) i gady (3 gatunki) – żaba (trawna, moczarowa, jeziorowa, wodna, śmieszka), ropucha (szara, zielona, paskówka), rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, traszka (zwyczajna, grzebieniasta).

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp na teren Narwiańskiego Parku Narodowego:

wstęp na szlak wodny – bilet zwykły: 3,00 zł; bilet ulgowy: 1,50 zł
karta wstępu na szlak wodny – 1 dzień, karta zwykła: 4,00 zł; karta ulgowa: 2,00 zł; 3 dni, karta zwykła: 10,00 zł; karta ulgowa: 5,00 zł

Ulga 50 % za wstęp na teren Narwiańskiego Parku Narodowego należy się:

uczniom szkół i studentom
emerytom i rencistom
osobom niepełnosprawnym
żołnierzom służby czynnej

Magurski Park Narodowy

Krempna 59
38 – 232 Krempna
tel.: (0-13) 44 14 099; (0-13) 44 14 440
fax: (0-13) 44 14 099; (0-13) 44 14 440
www.magurskipn.pl
e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl

Magurski Park Narodowy powstał w 1995 r. w centralnej części Beskidu Niskiego przy granicy ze Słowacją. Pad ochroną parku znajduje się teren o powierzchni 19 439 ha wraz z otuliną o powierzchni 22 697 ha.

Flora Parku

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego występuje około 759 gatunków roślin naczyniowych, 163 gatunki mchów, 51 gatunków wątrobowców, 463 gatunki grzybów. Wyróżnić można m. in.:

Storczyk (Fucha, męski, smaczny), kruszczyk błotny, rosiczka okrągłolistna, buławnik wielokwiatowy, olszynka (karpacka, bagienna), jodła świerk, sosna, buk, ziemowit jesienny, kosaciec syberyjski, orlik pospolity, języcznik zwyczajny

Fauna Parku

ssaki (21 gatunków) – bóbr, piżmak, niedźwiedź, wilk, jenot, borsuk, ryś, żbik, łoś, nietoperze, wydra, jeleń
ptaki (115 gatunków) – orlik krzykliwy, orzeł przedni, myszołów zwyczajny, bocian czarny, kania ruda, puszczyk uralski, kobuza, głuszec
płazy i gady – traszka (górska, karpacka), kumak górski, żaba trawna, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, wąż Eskulapa, zaskroniec

Wstęp do Parku

Opłata za wstęp na szlaki turystyczne Magurskiego Parku Narodowego:

opłata za wstęp na szlak (opłata za 1 dzień) – bilet normalny – 3 zł; ulgowy – 1,5 zł
opłata za karnet wstępu na szlak ważny 4 dni – karnet normalny – 10 zł; karnet ulgowy – 5 zł

Ulga 50 % za wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego dotyczy:

uczniowie, studenci (do 26 lat)
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnieni z opłat za wstęp do Magurskiego Parku Narodowego dotyczy:

dzieci w wieku do lat 7
uczniowie i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem

Szlaki turystyczne Magurskiego Parku Narodowego udostępnione są od 1 maja do 31 października

Karkonoski Park Narodowy

ul. Chałubińskiego 23
58- 570 Jelenia Góra
tel. (0-75) 75 53 348; (0-75) 75 53 726
www.kpnmab.pl
sekretariat@kpnmab.pl

Karkonoski Park Narodowy powstał w 1959 r. w południowo-wschodniej części Polski przy granicy z Czechami obejmując najwyższe pasmo Sudetów. Obecnie powierzchnia parku wynosi 5 582 ha z otulina o powierzchni 11 266 ha. W 1993 r. teren Karkonoskiego Parku Narodowego został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery Karkonoszy.

Flora Parku

Flora Karkonoskiego Parku Narodowego liczy sobie około 650 gatunków roślin naczyniowych, 450 gatunków mszaków i 400 gatunków porostów. Wyróżnić można np.:

skalnica bazaltowa, kwaśna buczyna górska, żyzna buczyna sudecka, kosodrzewina, buk, jodła świerk, kostrzewa niska, jastrzębiec alpejski, widłak (alpejski, wroniec), sasanka alpejska, sosna górska, wierzba (śląska, lapońska), kosmatka sudecka, porzeczka skalna, jarzębina górska, miłosna górska, modrzyk górski, zawilec naczyniowy, lilia złoto głów, naparstnica zwyczajna, bodziszek leśny

Fauna Parku

ssaki (40 gatunków) – sarna, muflon, dzik, lis, ryś, kuna (leśna, domowa), łasica, ryjówka (aksamitka, górska), nornica ruda, nornik rudy, nietoperze (nocek rudy), wiewiórka
ptaki (100 gatunków) – sowa włochatka, sóweczka, cietrzew, głuszec, drozd obrożny, płochacz halny, kowalik, dzięcioł zielony, sikorka (modraszka, bogatka), czeczotka, kukułka, pliszka
płazy (6 gatunków) – traszka, ropucha zwyczajna, żaba (trawna, brunatna)
gady (5 gatunków) – jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata

Wstęp do Parku

Opłata za wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego:

bilet normalny – 4 zł
bilet ulgowy – 2 zł

Ulga 50 % za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego dotyczy:

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnieni z opłat za wstęp na obszary Karkonoskiego Parku Narodowego dotyczy:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
tel.: (0-22) 72 26 001; (0-22) 72 26 021
fax: (0-22) 72 26 560
www.kampinoski-pn.gov.pl
e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Kampinoski Park Narodowy został założony w 1959 r. obejmując tereny Puszczy Kampinoskiej w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Park obejmuje teren o powierzchni 38 549 ha z otulina o powierzchni 37 756 ha. W 2000 r. Kampinoski Park Narodowy uzyskał status Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska” UNESCO.

Flora Parku

W Kampinoskim Parku Narodowym występuje około 1403 gatunków roślin naczyniowych, 120 gatunków mchów, 150 gatunków porostów oraz 25 gatunków wątrobowców. Wyróżnić można takie Flora Parku jak:

goździeniec okółkowy, chroszcz nago łodygowy, prosiennik nagi, gabra, wąkrota zwyczajna, krwawnik panoński, kocanki piaskowe, paproć górska, paprotnik kolczysty, wroniec, wierzba czerniawa, zimoziół północny, wisienka kwaśna, wężymord, stepowy

Fauna Parku

Fauna Kampinoskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata i obejmuje około 16 tysięcy różnych gatunków np.:

ssaki (52 gatunki) – ryś, łoś, dzik, jeleń, sarna, wydra, karlik malutki
ptaki (200 gatunków) – orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian (biały, czarny), żuraw, darkacz, borowiec leśny, sowa błotna, zimorodek, lelek, skowronek borowy, gęsiorek, ortolan, rybitwa biało czelna, muchołówka mała
płazy (13 gatunków)
gady (6 gatunków)
owady (2030 gatunków)

Wstęp do Parku

Wstęp do Parku jest bezpłatny

PN Gór Stołowych

ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
tel.: (0-74) 86 61 436; (0-74) 86 62 097
fax: (0-74) 86 61 436; (0-74) 86 62 097
www.pngs.pulsar.net.pl
pngs@interia.pl

Park Narodowy Gór Stołowych powstał w 1993 r. na terenie Sudetów Środkowych przy granicy z Czechami. Park obejmuje swoim zasięgiem obszar o powierzchni 6 340 ha (ze Szczelińcem Wielkim – 919 m n. p. m. oraz Skalniakiem – 915 m n. p. m.).

Flora Parku

W parku występuje około 650 gatunków roślin, 224 gatunków mchów, 214gatunków porostów.

śnieżyca wiosenna, zimowit jesienny, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk plamisty, podkolan biały, arnika górska, listera jajowata, rosiczka, paprotnik kolczysty, kokorycz pusta, jawor, wiąz górski, lepiężnik biały, świerząbek orzęsiony, przenęt purpurowy, starzec Fuchsa, liczydło górskie, przetacznik górski, jaskier platanolistny, modrzyk górski, śmiałek pogięty, trzcinnik owłosiony

Fauna Parku

ssaki (48 gatunków) – jeż, kret, sarna, jeleń, kozica, daniela, niedźwiedź, wilk, dzik, nietoperze, wiewiórka, ryjówka (aksamitka, górska), popielica, orzechówka, koszatka, wydra, borsuk, muflon
ptaki (200 gatunków) – jarzębek, sójka, sokorka, sóweczka, włochatka, krzyżodziób, siniak, dzięcioł zielono siwy, piecuszek, pierwiosnek, krogulec, paszkot, rudzik, puchacz, pustułka, sokół wędrowny, gęsiorek
płazy (18 gatunków) – ropucha (szara, zielona), żaba (trawna, wodna), salamandra plamista, traszka (zwyczajna, górska, grzebieniasta)
gady – jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata

Wstęp do Parku

Opłaty za wstępu na teren Parku Narodowego Gór Stołowych (Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał) wynosi:

bilet ulgowy – 2,50 zł
bilet normalny – 5,00 zł

Opłata za wjazdy na „parking górny” przy Błędnych Skałach:

bilet za samochód osobowy – 10,00 zł
bilet za autokar – 30,00 zł

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
tel.: (0-18) 33 17 207
fax: (0-18) 33 17 207
www.gorczanskipark.pl
e-mail: gpn@gpn.pl
Gorczański Park Narodowy istnieje od 1981 roku obejmując swoją ochroną centralne pasmo Gorców (masyw Turbacza i Gorca). Park zajmuje teren o powierzchni 7 029 ha z otuliną o powierzchni 16 647 ha. Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest największy w Polsce płaz ogoniasty – salamandra plamista.

Flora Parku

Flora Gorczańskiego Parku Narodowego składa się z licznych odmian roślinności. Występują tu np. 944 gatunki roślin naczyniowych, 450 gatunków porostów, 250 gatunków mchów, 116 gatunków wątrobowców, 22 gatunki roślin alpejskich, 24 gatunki roślin subalpejskich oraz liczne odmiany drzew.

świerk, buk, jodła, modrzew, jawor, wiąz, jesion, olsza szara, buczyna karpacka, żyzna jedlina, krokus, ciemiężyca zielona, kuklik górski, omieg górski, urdzik karpacki, wiechlina alpejska, żywiec gruczołowaty, poziomka pospolita, goryczka trojeściowa, parzydło leśne

Fauna Parku

Na faunę Gorczańskiego Parku Narodowego składa się:

ssaki (30 gatunków) – niedźwiedź, wilk, ryś, dzik, jeleń, sarna, popielica, orzesznica, koszatka, wydra, borsuk, kuna (leśna, domowa), łasica, gronostaj, ryjówka (aksamitna, malutka, górska)
ptaki (130 gatunków) – myszołów, trzmielojad, kobuz, jastrząb, sowa (puchacz, puszczyk uralski i pospolity), jarzębek, cietrzew, głuszec, bocian czarny, orzechówka, kruk, kowalik, piecuszek, zięba, kos, grzywacz
płazy (8 gatunków) – salamandra plamista, żaba trawna, kumak górski, traszka (górska, karpacka, zwyczajna, grzebieniasta)
gady (5 gatunków) – jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec, żmija zygzakowata

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego wynoszą:

jednorazowy, zwykły bilet wstępu – 2,0 zł; bilet ulgowy – 1,0 zł
zwykły bilet wstępu na okres 3 dni – 4,0 zł; bilet ulgowy – 2,0 zł
zwykły bilet wstępu na okres 10 dni – 16,0 zł; bilet ulgowy – 8,0 zł

Ulga 50 % za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego dotyczy:

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnieni z opłat za wstęp na obszary Gorczańskiego Parku Narodowego dotyczy:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem
osoby udające się do miejsc kultu religijnego

Opłaty za wstęp na teren parku pobierane są od 1 maja do 30 października

Drawieński Park Narodowy

ul. Leśników 2
73-220 Drawno
tel.: (0-95) 768 20 51
fax: (0-95) 768 25 10
www.dpn.pl
e-mail: dpn@dpn.pl

Drawieński Park Narodowy został utworzony w 1990 r. w północno-zachodniej części Polski w kompleksie Puszczy Drawskiej na Pojezierzu Pomorskim. Swoją ochroną obejmuje teren o powierzchni 11 342 ha z otuliną o powierzchni 35 590 ha.

Flora Parku

Na florę Drawieńskiego Parku Narodowego składa się ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 różnych zespołów roślinnych i prawie 150 gatunków drzew i krzewów. Wyróżnić należy m. in.:

sosna, buk, dąb, olsza czarna, świerk, brzoza, jarzębina, jesion, wierzba, topola, lipa, klon, cis, chamedafne północna, storczyk lipiennik, kopytnik pospolity, widlak, żurawina błotna, przygiełka biała, rosiczka, czermień błotna, mech płonnik, fiołek (błotny, torfowy), zawilec, paprocie, wrzos, goździk pyszny, pierwiosnek

Fauna Parku

ssaki (44 gatunki) – rzęsek rzeczny, łasica, gronostaj, bóbr, wydra (symbol parku), borsuk, szop pracz, piżmak, lis, wilk, dzik, tchórz, jeleń, sarna, zając, nietoperze, jeż, norniki
ptaki (ponad 160 gatunków) – puchacz, bielik, rybołów, kormoran, gągoł, nurogęś, żuraw, błotniak stawowy, zimorodek, cyraneczka, włochatka, brodziec samotny, gil, paszkot
płazy i gady – traszka (zwyczajna, grzebieniasta), ropucha (biała, zielona, paskówka), żaba (jeziorowa, wodna, śmieszka, trawna, moczarowa), żółw błotny, Jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty
ryby – łosoś, troć, pstrąg pospolity, certa, głowacz biało płetwy, różanka, koza, piskorz, śliz, minoga (rzeczna, strumieniowa)
owady – ważka, świtezianka, trzep la zielona, szklarki, pałątki, motyle (około 50 gatunków) bieliki, cytrynki, pawiki, admirały, żałobniki, ceiki, osetki, wierzbowce, pokrzywniki; dostojna loadyce, ko sternik palaemon, Czerwieńczyc nieparek, chrząszcze, tryka, rębacz

Wstęp do Parku

opłata za wstęp na szlak wodny (od 1 lipca do 15 marca) – 5 zł
opłata za pobyt na biwaku – 5 zł os/doba
opłata za rozstawienie namiotu – 3 zł szt/doba
opłata za postój samochodu na biwaku – 4 zł szt/doba

Ulga 50 % za wstęp do Drawieńskiego Parku Narodowego obejmuje:

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Drawieńskiego Parku Narodowego obejmuje:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym