PN Bory Tucholskie

ul. Długa 33
89-606 Charzykowy
tel.: (0-52) 39 88 397
fax. (0-52) 39 88 397
www.park.borytucholskie.info
e-mail: sekretariat@pnbt.asi.pl

Park Narodowy „Bory Tucholskie” został założony w 1996 r. obejmując ochroną północno-wschodnią część Borów Tucholskich. Powierzchnia parku wynosi 4 798 ha z otuliną o powierzchni 12 981 ha. Na terenie parku znajduje się17 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, niewielkie jeziora dystroficzne (tzw. oczka), a także lasy zajmujące obszar 3900 ha (przede wszystkim bory: mieszane i świeże) oraz ekosystemy torfowiskowe.

Flora Parku

Roślinność Parku Narodowego „Bory Tucholskie” to m. in. 56 zespołów roślinności wodnej, 7 zespołów mszarnych i 15 zespołów leśnych, bogata szata porostów (206 gatunków). Wyróżnić należy takie Flora Parku jak:

rosiczka, widłak, przygiełka brunata, trzcinnik prosty, żurawina drobnolistkowa, storczyk, fiołek torfowy, wyblin jednolistny, zimoziół północny, grążel drobny, sosna, brzoza brodawkowata, olsza, turzyca strunowa, skalnica torfowiskowa, gwiazdnica grubo listna

Fauna Parku

Fauna Parku Narodowego „Bory Tucholski” jest reprezentowana przez m. in. 144 gatunki ptaków (108 lęgowych), 25 gatunków ryb, 43 gatunki ssaków, 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów natomiast symbolem parku jest ptak – głuszec, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

ssaki – jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, wydry, borsuki, bóbr europejski, zając szarak, nietoperze, ryjówka malutka
ptaki – łabędź niemy, żuraw, bąk, gągoł, błotniak stawowy, słonka, włochatka, puchacz, lelek, dzięcioł czarny, bielik
gady – żmija zygzakowata
płazy – żaba trawna
ryby – koza, różanka, sielawa, sieja
owady – ważka, straszka północna, trzep la zielona, zalotka (białoczelna, większa), świtezianka, łątka, czerwończyk nieparek, brudnica mniszka, poproch cetyniak, mrówka ćmowa

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”:

bilet normalny – 1,00 zł
bilet ulgowy – 0,50 zł

Ulga 50% za wstęp na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” obejmuje:

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” obejmuje:

dzieci w wieku 7 lat
uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem

Można także nabyć karnety wstępu normalne i ulgowe na okres 10 dni

Bieszczadzki Park Narodowy

38-714 Ustrzyki Górne 19
tel.: (0-13) 461 06 50, (0-13) 461 06 10
fax: (0-13) 461 06 50, (0-13) 461 06 10
www.bdpn.pl
e-mail: dyrektor@oie.bdpn.pl; oie@oie.bdpn.pl

Bieszczadzki Park Narodowy powstał w 1973 r. obejmując obszar polskich Karpat Wschodnich, najwyższe partie Bieszczadów Zachodnich: Tarcicę, Krzemień, Wielką i Małą Rawkę, Połoninę Cyryńską i Połoninę Wetlińską. Park graniczy z Parkiem Narodowym Połoniny na Słowacji oraz Użańskim Parkiem Narodowym i Nadsańskim Parkiem Narodowym na Ukrainie. Bieszczadzki Park jest jednym z większych parków w Polsce. Obecnie swoją ochroną obejmuje powierzchnię 29 201 ha. W 1992 r. Bieszczadzki Park Narodowy stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” UNESCO.

Flora Parku

Roślinność Bieszczadzkiego Parku Narodowego składa się z około 780 gatunków roślin naczyniowych, 250 gatunków mchów, 500 gatunków porostów i 1000 gatunków grzybów. Można wymienić takie Flora Parku jak:

pszeniec biały, lepnica karpacka, przywrotnik turkulski, zawilec narcyzowy, widłak alpejski, prosienicznik jednogłówkowy, wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa, kwieciste ziołorośle połoninowe, murawa bliźniczkowa, wschodniokarpackie borówczysko.

Fauna Parku

Na faunę Bieszczadzkiego Parku Narodowego składają się:

niedźwiedź brunatny, wilk, ryś (symbol parku), dzik, żbik, żubr, jeleń, sarna, żmija, wąż Eskulapa, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, puchacz a także dużo wyjątkowych owadów, pajęczaków i pierścienic.

Wstęp do Parku

Wstęp do Parku jednorazowego na szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

opłata normalna za 1 dzień – 6,00 zł, 5 zł lub 4 zł (w zależności od miejsca wejścia)
opłata ulgowa za 1 dzień – 3 zł, 2,50 zł lub 2 zł (w zależności od miejsca wejścia)

Bilety za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

opłata normalna za 1 dzień – 5,00 zł lub 4 zł (w zależności od miejsca wejścia)
opłata ulgowa za 1 dzień – 2,50 zł lub 2 zł (w zależności od miejsca wejścia)

Wstęp do Parku wielokrotnego na szlaki turystyczne (ważne przez 14 dni od wystawienia, uprawniające do wstępu 1 osoby w dowolne 4 dni w okresie ważności):

opłata normalna za 4 dni – 14,00 zł
opłata ulgowa za 4 dni – 7,00 zł

Bieszczady domki

Wstęp do Parku wielokrotnego za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania (ważne przez 14 dni od wystawienia, uprawniające do wstępu 1 osoby w dowolne 4 dni w okresie ważności):

opłata normalna za 4 dni – 12,00 zł
opłata ulgowa za 4 dni – 6,00 zł

Ulga 50% za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

uczniowie szkół i studenci (do lat 26)
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnienie z opłat za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego obejmuje:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku
osoby posiadające zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Wstęp na piesze szlaki turystyczne i opłaty za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych pobierane są w okresie od 26 kwietnia do 12 listopada

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
tel.: (0-85) 738 06 20, (0-85) 738 30 00
fax: (0-85) 738 30 21
www.biebrza.org.pl
e-mail: Sekretariat@biebrza.org.pl

Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993 r. w północno-wschodniej części Polski i jest największym parkiem narodowym w kraju. Powierzchnia parku obejmuje 59 223 ha (dolina Biebrzy od źródła do ujścia Narwi).
Dzięki występowaniu naturalnych bagien, rozlewisk i torfowisk z bogactwem roślinności wodnej i ptactwa wodnego w 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na Listę Konwencji Ramsar, jako obszar wodno-błotny o światowym znaczeniu.

Flora Parku

Na roślinność Biebrzańskiego Parku Narodowego składa się m. in.: szuwar manny mielec, turzyca (zaostrzona, sztywna, tunikowa), gorysz błotny, bagienne olszyny, brzeziny bagienne, brzoza niska, bory bagienne, boty sosnowe, bory mieszane, lasy lipowo-grabowe.

Fauna Parku

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występują następujące przedstawiciele fauny:
ssaki (49 gatunków) – bóbr, piżmak, ryś, wilk, lis, jeleń, norka amerykańska, mysz (polna, zaroślowa), wiewiórka, zając, ryjówka (malutka, aksamitna), jeż, kret
ptaki (275 gatunków) – kormoran, pelikan różowy, czapla (modronosa, biała, szara, purpurowa), bocian (biały, czarny), łabędź, gęś (mała, zbożowa), kaczka krzyżówka, orzeł bielik, orlik, mewa, rybitwa, dzięcioł, szczygieł, szpak
ryby (36 gatunków)
gady (5 gatunków)
płazy (12 gatunków)
owady (ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek oraz 42 gatunki chruścików

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp do Biebrzańskiego Parku Narodowego na szlaki lądowe:

osoba dorosła – 4 zł
młodzież, emeryci, renciści – 2 zł
na szlaki „Czerwonego Bagna” obowiązuje oddzielna karta wstępu

Opłaty za wstęp do Biebrzańskiego Parku Narodowego na szlaki wodne:

osoba dorosła- 5,50 zł
młodzież, emeryci, renciści – 3,50zł

Zwolnieni z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary są:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym

Białowieski Park Narodowy

www.bpn.com.pl
e-mail: bpn@bpn.com.pl

Białowieża 17-230
Park Pałacowy 11
tel.: (0-85) 681 23 06; (0-85) 681 23 60; (0-85) 681 22 75
fax: (0-85) 681 23 06 w.116

Białowieski Park Narodowy zalicza się do najstarszych parków narodowych w Polsce. Pierwsze tereny zostały objęte ochroną już w 1921 r. jednakże pod obecną nazwą funkcjonuje dopiero od 1947 r. Białowieski Park Narodowy znajduje się we wschodniej części Polski w centrum Puszczy Białowieskiej, przy granicy z Białorusią, gdzie w 1991 r. powstał Park Narodowy Białowieskaja Puszcza. Obecnie Białowieski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej, a wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 3 324 ha.

Dzięki swojemu pierwotnemu charakterowi naturalne lasy Puszczy Białowieskiej zostały włączone do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO w 1976 r. Białowieski Park Narodowy znajduje się również na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Flora Parku

Zdecydowaną przewagę w krajobrazie Puszczy Białowieskiej mają lasy, które zajmują około 90 % jej powierzchni. Pozostałe 10 % stanowią łąki, pola, drogi, wody stojące i płynące.
Najczęściej występującymi gatunkami drzew w Białowieskim Parku Narodowym są:

świerk pospolity, sosna zwyczajna, olsza czarna, dąb szypułkowy, brzoza, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, topola

W puszczy można spotkać również m.in.:

19 gatunków paproci, ponad 200 gatunków mchu, widlaki, skrzypy, storczyk bezzieleniowy, zdrojówka rutewko wata, knieć błotna, czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulowy, zmutowany zawilec.

Fauna Parku

Niezaprzeczalnym symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest największy ssak lądowy w Europie – żubr (około 450 tych zwierząt żyje po polskiej stronie Puszczy Białowiejskiej). Na faunę parku składają się również m. in.:

ssaki (58 gatunków) – drapieżniki (wilk, ryś, lis, jenot, borsuk, wydra i inne łasicowate); parzystokopytne (żubr, łoś, jeleń, sarna i dzik); zającokształtne (zając szarak i zając bielak); gryzonie (myszowate, skoczkowate, nornikowate i popielicowate) oraz owadożernych (kret, jeż, ryjówki, nietoperze)
ptaki (250 gatunków) – drapieżne dzienne (15 gatunków), sowy (8 gatunków), dzięcioły (8 gatunków lęgowych) i ptaki pokrzewkowate (23 gatunki)
owady (9284 gatunków)

Wstęp do Parku

opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów – 3 zł
opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Obrębu Ochronnego Orłówka – 6 zł, bilet ulgowy – 3 zł
opłata za wjazd rowerem na teren Obrębu Ochronnego Orłówka – 4 zł
opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego – 12 zł, bilet ulgowy – 6 zł
opłata za zwiedzanie wystaw czasowych i wieży widokowej z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym – 6 zł, bilet ulgowy – 3 zł

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403
34-223 Zawoja
tel.: (0-33) 87 51 10; (0-33) 877 67 02
fax: (0-33) 877 55 54
www.bgpn.pl
e-mail: park@bgpn.pl

Babiogórski Park Narodowy został założony w 1954 r. biorąc pod swoją ochronę północne i częściowo południowe tereny masywu Babiej Góry z najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego (Diablak – 1725 m n. p. m.) przy granicy ze Słowacją. Obszar parku stanowi 3391,55 ha z otuliną o powierzchni 8437 ha. Dzięki unikatowej różnorodności fauny i flory w 1977 r. Babia Góra uzyskała statut Rezerwatu Biosfery i tym samym wchodząc do programu UNESCO „Człowiek i środowisko”.

Flora Parku

Niewątpliwą osobliwością przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego jest okrzyn jeleni będący jednocześnie symbolem parku, a także rogownica alpejska, których jedyna stanowiska w Polsce występują wyłącznie na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.
Masyw Babiej Góry ułożony jest piętrowo z charakterystycznymi roślinami:

rygiel dolny (700 – 1150 m n. p. m.) – buczyna karpacka, jodła (osiągająca 45 m wysokości i 350 cm obwodu pnia; np. Gruba Jodła), świerk, czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulkowy
rygiel górny (1150 – 1350 m n. p. m.) – świerk
piętro kosodrzewiny (1350 – 1650 m n. p. m.) – kosodrzewina karpacka, jarzębina, kostrzewa pstra, goździk okazały, lilia złoto głów, zawilec narcyzowy
piętro alpejskie (1650 – 1725 m n. p. m.) – rogownica alpejska, sit skucina, kosmatka brunatna

Fauna Parku

Na faunę Babiogórskiego Parku Narodowego składają się:

105 gatunków ptaków – dzięcioły, płochacz halny, puszczyk uralski, puchacz, uszatka, głuszec, siwerniak
ssaki – dzik, jeleń, ryś, niedźwiedź, wilk, gryzonie nadrzewne (koszatka, żołędnica, orzesznica), owadożerne ryjówki (aksamitna, malutka, górska)
owady – chrząszcze (ok. 1400 gatunków)

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego:

bilet jednodniowy normalny – 4.00 zł
bilet jednodniowy ulgowy – 2.00 zł
opłata za pobyt na terenie parku w wysokości 2.00 zł /noc (w cenie noclegu w schronisku)

Ulga 50 % za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego obejmuje:

uczniów szkół i studentów
osoby niepełnosprawne
emerytów i rencistów
żołnierzy służby czynnej

Zwolnienie z opłaty za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego obejmuje:

dzieci w wieku do 7 lat
mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym
osoby, posiadające zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku