Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403
34-223 Zawoja
tel.: (0-33) 87 51 10; (0-33) 877 67 02
fax: (0-33) 877 55 54
www.bgpn.pl
e-mail: park@bgpn.pl

Babiogórski Park Narodowy został założony w 1954 r. biorąc pod swoją ochronę północne i częściowo południowe tereny masywu Babiej Góry z najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego (Diablak – 1725 m n. p. m.) przy granicy ze Słowacją. Obszar parku stanowi 3391,55 ha z otuliną o powierzchni 8437 ha. Dzięki unikatowej różnorodności fauny i flory w 1977 r. Babia Góra uzyskała statut Rezerwatu Biosfery i tym samym wchodząc do programu UNESCO „Człowiek i środowisko”.

Flora Parku

Niewątpliwą osobliwością przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego jest okrzyn jeleni będący jednocześnie symbolem parku, a także rogownica alpejska, których jedyna stanowiska w Polsce występują wyłącznie na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.
Masyw Babiej Góry ułożony jest piętrowo z charakterystycznymi roślinami:

rygiel dolny (700 – 1150 m n. p. m.) – buczyna karpacka, jodła (osiągająca 45 m wysokości i 350 cm obwodu pnia; np. Gruba Jodła), świerk, czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulkowy
rygiel górny (1150 – 1350 m n. p. m.) – świerk
piętro kosodrzewiny (1350 – 1650 m n. p. m.) – kosodrzewina karpacka, jarzębina, kostrzewa pstra, goździk okazały, lilia złoto głów, zawilec narcyzowy
piętro alpejskie (1650 – 1725 m n. p. m.) – rogownica alpejska, sit skucina, kosmatka brunatna

Fauna Parku

Na faunę Babiogórskiego Parku Narodowego składają się:

105 gatunków ptaków – dzięcioły, płochacz halny, puszczyk uralski, puchacz, uszatka, głuszec, siwerniak
ssaki – dzik, jeleń, ryś, niedźwiedź, wilk, gryzonie nadrzewne (koszatka, żołędnica, orzesznica), owadożerne ryjówki (aksamitna, malutka, górska)
owady – chrząszcze (ok. 1400 gatunków)

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego:

bilet jednodniowy normalny – 4.00 zł
bilet jednodniowy ulgowy – 2.00 zł
opłata za pobyt na terenie parku w wysokości 2.00 zł /noc (w cenie noclegu w schronisku)

Ulga 50 % za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego obejmuje:

uczniów szkół i studentów
osoby niepełnosprawne
emerytów i rencistów
żołnierzy służby czynnej

Zwolnienie z opłaty za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego obejmuje:

dzieci w wieku do 7 lat
mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym
osoby, posiadające zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku