Bory Tucholskie

Bory Tucholskie leżą w dorzeczu rzek Brdy i Wdy na Pojezierzu Pomorskim. W drzewostanie przeważają zwarte bory sosnowe. Lasy zajmują powierzchnię 120 tys. ha, ale występują tu również liczne jeziora i torfowiska. Charakterystyczne dla tego terenu jeziora polodowcowe mają unikalne kształty. Większość z nich tworzą wąskie, długie, głębokie, o ostrych kształtach jeziora rynnowe. Występują tu również jeziora morenowe o łagodnych zboczach i nieregularnych kształtach. W sumie na terenie Borów Tucholskich istnieje ponad 900 jezior. Do największych należą:

Wdzydze – 1455,6 ha
Charzykowskie – 1363,8 ha
Karsińskie – 648,1 ha
Kruszyńskie – 461,3 ha
Kałębie – 466,3 ha
Somińskie – 433,1 ha
Borzechowskie – 237,7 ha

Dużą atrakcją dla turystów są spływy kajakowe na rzece Brda, której długość wynosi 238 km. Przeważająca część trasy znajduje się w otulinie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz na terenie Zaborskiego i Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Był to także jeden z ulubionych szlaków wodnych Jana Pawła II. Aby przebyć cały szlak potrzeba ok 10 dni w zależności od kondycji fizycznej, niektórzy jednak poświęcają na taki spływ nawet 3 tygodnie, ze względu na możliwości zwiedzenia okolicy.

CIEKAWE MIEJSCA:

akwedukt w Fojutowie
ścieżka dydaktyczna „Jelenia Wyspa”
Jezioro Charzykowskie
Muzeum Indian w Wymysłowie koło Tucholi
kręgi kamienne w Odrach
rezerwat przyrody Cisy Staropolskie
Pałac w Kamienicy
Zamek w Malborku i Gniewie
Zalew Koronowski
Piekiełko