Noclegi dolnośląskie

Krajobraz Dolnego Śląska jest bardzo urozmaicony, na południu leżą Sudety z najwyższym szczytem – Śnieżka (1602 m n. p. m.) oraz Pogórze Sudeckie. Pozostały obszar zajmują niziny – Śląska, Śląsko-Łużycka, Obniżenie Mielinicko-Głogowskie. Najniższym terenem województwa jest dno doliny Odry w okolicy Dobrzejowic – 69 m n. p. m. W południowej części województwa występuje gęsta sieć rzek, głównie Odra i jej dopływy – Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Kaczawa, Bóbr.