Góry Opawskie

Góry Opawskie leżą na południu Polski, w przeważającej części znajduję się jednak po stronie czeskiej. Stanowią niewysokie pasmo górskie w Sudetach Wschodnich. Polska część Gór Opawskich składa się z masywów: Biskupiej Kopy, Parkowej Góry, Długoty, Olszaka, Lipowca, Hranicznego Wierchu. Na terenie gór znajduje się Park Krajobrazowy Gór Opawskich.

Na terenie Gór Opawskich począwszy od XIII wieku wydobywano cenne kruszce, w tym głównie złoto. Ślady tej działalności są jeszcze widoczne w okolicach Głuchołaz, Jarnołtówka oraz czeskich Zlatych Horach.

CIEKAWE MIEJSCA:

Wieża Woka i Wieża Bramy Dolnej w Prudniku
Wieża Bramy Górnej w Głuchołazach
wieża widokowa na Biskupiej Kopie
drabina na Gwarkowej Perci