Noclegi świętokrzyskie

Rejon województwa jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. Blisko 70% powierzchni objęte jest różnymi formami ochrony w związku z występującymi okazami chronionej flory i fauny. Turystów przyciągają także unikatowe w skali Europy ślady zbiorowego osadnictwa z okresu neolitu i paleolitu oraz epoki żelaza, o charakterze górniczo-przemysłowym. Liczne szlaki turystyczne w Góry Świętokrzyskie oraz niezliczone atrakcje turystyczne sprawiają, że region ten odwiedzają tysiące turystów.