Noclegi opolskie

Większą cześć woj. opolskiego zajmuje Nizina Śląska. Najwyżej położona jest część południowo-zachodnia z najwyższym szczytem Biskupią Kopą o wys. 892m. Poza tym terenem wyżej wyniesiony jest Garb Chełmski na wschodzie województwa z najwyższym szczytem Górą Świętej Anny. Główną rzeką województwa jest Odra. Pozostałe większe rzeki województwa to Mała Panew oraz Nysa Kłodzka.