PN Gór Stołowych

ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
tel.: (0-74) 86 61 436; (0-74) 86 62 097
fax: (0-74) 86 61 436; (0-74) 86 62 097
www.pngs.pulsar.net.pl
pngs@interia.pl

Park Narodowy Gór Stołowych powstał w 1993 r. na terenie Sudetów Środkowych przy granicy z Czechami. Park obejmuje swoim zasięgiem obszar o powierzchni 6 340 ha (ze Szczelińcem Wielkim – 919 m n. p. m. oraz Skalniakiem – 915 m n. p. m.).

Flora Parku

W parku występuje około 650 gatunków roślin, 224 gatunków mchów, 214gatunków porostów.

śnieżyca wiosenna, zimowit jesienny, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk plamisty, podkolan biały, arnika górska, listera jajowata, rosiczka, paprotnik kolczysty, kokorycz pusta, jawor, wiąz górski, lepiężnik biały, świerząbek orzęsiony, przenęt purpurowy, starzec Fuchsa, liczydło górskie, przetacznik górski, jaskier platanolistny, modrzyk górski, śmiałek pogięty, trzcinnik owłosiony

Fauna Parku

ssaki (48 gatunków) – jeż, kret, sarna, jeleń, kozica, daniela, niedźwiedź, wilk, dzik, nietoperze, wiewiórka, ryjówka (aksamitka, górska), popielica, orzechówka, koszatka, wydra, borsuk, muflon
ptaki (200 gatunków) – jarzębek, sójka, sokorka, sóweczka, włochatka, krzyżodziób, siniak, dzięcioł zielono siwy, piecuszek, pierwiosnek, krogulec, paszkot, rudzik, puchacz, pustułka, sokół wędrowny, gęsiorek
płazy (18 gatunków) – ropucha (szara, zielona), żaba (trawna, wodna), salamandra plamista, traszka (zwyczajna, górska, grzebieniasta)
gady – jaszczurka (zwinka, żyworodna), padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata

Wstęp do Parku

Opłaty za wstępu na teren Parku Narodowego Gór Stołowych (Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał) wynosi:

bilet ulgowy – 2,50 zł
bilet normalny – 5,00 zł

Opłata za wjazdy na „parking górny” przy Błędnych Skałach:

bilet za samochód osobowy – 10,00 zł
bilet za autokar – 30,00 zł