Podlaskie

Województwo podlaskie – utworzone w 1999r, powstało z województw poprzedniego podziału administracyjnego: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Leży w północno-wschodniej Polsce oraz graniczy z Białorusią i Litwą.  Stolicą województwa jest Białystok.

  • Pałac Branickich w Białymstoku – jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich, cenny zabytek architektury późnobarokowej
  • Bazylika Katedralna Św. Michała Archanioła w Łomży – Późnogotycki kościół św. Michała Archanioła wzniesiony ok. 1526.
  • Kruszyniany – Waliły; 19 km – Trasa szlaku prowadzi ze wsi Kruszyniany, tereny zamieszkałe przez potomków Tatarów, których sprowadził na ten obszar Jan III Sobieski. Znajduje się tu drewniany meczet z XVIII wieku i cmentarz muzułmański. Dalej szlak wiedzie przez tereny walk w czasie Powstania Styczniowego w 1863 roku, aż do wsi Waliły.
  • Hajnówka – Białowieża; 25 km – Szlak rozpoczyna się w Hajnówce, gdzie uwagę przyciąga ciekawa architektura Cerkwi Św. Trójcy, dalej trasa prowadzi przez rezerwat krajobrazowy W. Szafera do wsi Białowieża, która leży w obrębie Puszczy Białowieskiej. W Białowieży warto zwiedzićCerkiew Mikołaja Cudotwórcy, a także Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, skansen budownictwa drewnianego ludności ruskiej Podlasia.
  • noclegi Augustów – Augustów leży w obrębie Puszczy Augustowskiej i okalających je jeziorami Niecko, Białe, Rospuda, Sajno, Studzieniczne oraz wiele mniejszych. Największą atrakcją turystyczną Augustowa są spływy trasami kajakowymiKanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy, Rospudy i Biebrzy. Latem na jeziorach zbierają się miłośnicy żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa,narciarstwa wodnego i motorowodniacy. W Augustowie warto zobaczyć tamtejszy Rynek, Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • noclegi Białowieża – Białowieża leży na Podlasiu i graniczy z Białorusią. Znana jest przede wszystkim z Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicy znajduje się Rezerwat Żubrów, gdzie można zobaczyć żubry, dziki, wilki, jelenie, sarny, żubronie, tarpany. Warto także zwiedzić cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z 1895 roku, skansen budownictwa drewnianego ludności ruskiej Podlasia, Park Pałacowy z XIX wiek.
  • noclegi Białystok – Białystok leży nad rzeką Białą. W mieście odbywa się wiele imprez kulturalnych np.: Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego, Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych. Do ciekawych zabytków w mieście zaliczyć należy: zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, Pałacyk gościnny Branickich,Pałac Branickich, Cerkiew katedralna Św. Mikołaja Cudotwórcy, Pałac Hasbacha, Pałac Krusensternów, później Rüdigerów i Lubomirskich.
  • noclegi Nowogród – Nowogród leży nad rzeką Narwią na Podlasiu. Znajduje się tam Skansen Kurpiowski. Prezentowane są tam eksponaty budownictwa kurpiowskiego z okolicznych terenów. Dużą atrakcją jest Puszcza Kurpiowska, gdzie znajdują się liczne szlaki turystyczne. Można również wybrać się na spływy kajakowe rzeką Narwią i Pisą, łączące dorzecze Wisły z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. W Nowogrodzie warto zwiedzić Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Rocha z XV-XVI wieku, cmentarz wojenny z 1920 roku.
  • noclegi Drohiczyn – Drohiczyn leży na wysokim brzegu rzeki Bug. Znajduje się tu grodzisko naGórze Zamkowej, barokowa Katedra Św. Trójcy budowana w latach 1696-1709, Cerkiew p.w. Mikołaja Cudotwórcy z 1798 roku, Kościół Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP, dzwonnica z 1700 roku, Muzeum Regionalne, schrony bojowe z lat 1940-1941, Kościół Benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych.
  • noclegi Hajnówka – Hajnówka położona na Równinie Bielskiej w pobliżu Puszczy Białowieskiej. Miasto jest siedzibą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej i ośrodkiem mniejszości białoruskiej, dzięki Muzeum Kultury Białoruskiej. Znajduje się tu także Cerkiew Św. Trójcy, domek dróżnika z końca XIX wieku, Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, „Dom Leśnika” im. J. Piłsudskiego z 1935 roku, drewniana cerkiew z 1848 roku na uroczysku Krynoczka.