Równina Opolska

Równina Opolska leży na południu Polski na obszarze wchodzącym w skład Niziny Śląskiej. Równina położona jest po wschodniej stronie brzegu Odry, w dorzeczu Stobrawy i Małej Panwi i jest to płaski, piaszczysty teren z różnymi formami wydmowymi. Na Małej Panwi utworzony jest zbiornik retencyjny – Jezioro Turawskie.

Powierzchnia Równiny Opolskiej wynosi 2 600 km2 i w większości jest to teren zalesiony. W południowo-zachodniej jej części występują złoża kredy, która jest eksploatowana dla potrzeb przemysłu cementowego.

CIEKAWE MIEJSCA:

Dobrodzień: drewniany Kościół pw. św. Walentego; zabytkowy most z 1610 roku; Ratusz Miejski z 1848 roku; cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX wieku; cmentarz żydowski z XVII wieku; neoklasycystyczny pałac z 1849 roku
Lubieniec: drewniany Kościół pw. św. Anny; Kościół pw. św. Stanisława Kostki; zabytkowy cmentarz żydowski
Zawadzie: zameczek myśliwski z 1856 roku; młyn wodny u Thiela z 1864 roku; pagórek pogański; drewniana chata z XIX wieku
„Dinopark” w Krasiejowie
neoklasycystyczny kościół w Ozimku