Słowiński Park Narodowy

ul. Bohaterów Warszawy 1A
76-214 Smołdzino
tel.: (0-59) 81 17 204; (0-59) 81 17 339;
fax: (0-59) 81 17 204; (0-59) 81 17 339;
www.slowinskipn.pl
e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl

Słowiński Park Narodowy powstał w 1967 r. w środkowej części wybrzeża obejmując Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską oraz jeziora: Łebski, Gardno, Jezioro Smołdzieńskie, Dołgie Małe, Dołgie Duże. Powierzchnia parku na lądzie wynosi 21 573 ha, natomiast obszar wodny zajmuje powierzchnię 11 171 ha. Słowiński Park Narodowy w 1977 r. dostał się na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO, a w 1995 r. uzyskał status terenów chronionych konwencją ramiarską jako obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym.

Flora Parku

Na florę Słowińskiego Parku Narodowego składa się 920 gatunków roślin naczyniowych, 500 gatunków glonów, 165 gatunków mszaków, 430 gatunków grzybów:

turzyca piaskowa, rosiczka pośrednia, długosz królewski, malina moroszka, bażyna czarna, goździk piaskowy, strzęplica sina, kocanka piaskowa, sosna zwyczajna, manna mielec, storczyk, naparstnica purpurowa, mikołajek nadmorski, smardz, szmaciak gałęzisty, poryblin jeziorny, widłak torfowy

Fauna Parku

sssaki – bóbr, wydra, nietoperze, borsuk, zając szarak, jenot, nornik amerykański, dzik, sarna, jeleń europejski
ptaki – cyraneczka, głowienka, łyska, grzywacz, bielik, puchacz, sowa (włochatka, uszatka błotna), rycyk, rybitwa biało czelna, ohat, nur rdzawo szyi, brodziec śniady, łabędź (krzykliwy, czarnodzioby)
płazy i gady – ropucha (szara, paskówka), żaba (trawna, moczarowa, śmieszka), grzebiuszka ziemna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata

Rowy, Łeba

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp na teren Słowińskiego Parku Narodowego:

bilet ważny 1 dzień: zwykły – 4,40 zł; ulgowy – 2,20 zł
bilet ważny 14 dni: zwykły – 28 zł; ulgowy – 14,00 zł
bilet ważny 30 dni: zwykły – 45 zł; ulgowy – 22,50 zł

Ulga 50 % za wstęp na teren Słowińskiego Parku Narodowego należy się:

uczniom szkół i studentom
emerytom i rencistom
osobom niepełnosprawnym
żołnierzom służby czynnej