Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory
62-050 Mosina
tel.: (0-61) 81 32 206; (0-61) 81 36 299
fax: (0-61) 81 36 299
www.wielkopolskipn.pl
e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl

Wielkopolski Park Narodowy powstał w 1957 r. nad Wartą na Pojezierzu Poznańskim. Park rozciąga się na terenie o powierzchni 7 584 ha.

Flora Parku

Flora Wielkopolskiego Parku Narodowego jest bardzo bogata. Występuje tu około 1120 gatunków roślin naczyniowych, 148 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 500 gatunków glonów, 800 gatunków grzybów. Wymienić należy Flora Parku takie jak:

grab pospolity, sosna zwyczajna, konwalia (majowa, długolistna), bobek trójlistkowy, lilia złoto głów, gajowiec żółty, przylaszczka pospolita, czeremcha amerykańska, borówka czarna, grążel żółty, kosaciec żółty, rosiczka okrągłolistna, leszczyna, jarzębina, głóg jednoszyjkowy.

Fauna Parku

jeleń, sarna, dzik, bóbr, kuna leśna, borsuk, les, nietoperze, ryjówka, kraska, czapla siwa, zimorodek, łabędzie, żuraw, czapla, mewa śmieszka, perkoz dwuczuby, kaczka krzyżówka, gęś zbożowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, rusałka pokrzywnik.

Wstęp do Parku

Wstęp do Parku bezpłatny