Wzniesienia Łódzkie

Wzniesienia Łódzkie leżą w południowej części Niziny Mazowieckiej. Ukształtowanie terenu jest urozmaicone z falistą Wysoczyną o wysokości dochodzącej do 284 m n. p. m. Na zachodniej i północnej części Wzniesienia Łódzkiego teren stopniami opada. Powierzchnia tego regionu naturalnego wynosi 1 684 km2.

Pomiędzy dorzeczem Wisły i Odry biegnie dział wodny, gdzie swój początek ma rzeka Bzura i większość jej prawych dopływów. Natomiast zachodnia część Wzniesienia Łódzkiego to typowy krajobraz miejsko-przemysłowy, a środkowa i wschodnia część ma charakter rolniczy.

Nietypową atrakcją dla odwiedzających ten region jest oddalona o 22 km od Łodzi Farma Hodowli Strusi Afrykańskich w Stanisławowie. Turyści mogą oglądać te duże ptaki na otwartych wybiegach. Szczególnym powodzeniem cieszy się fotosafari, gdyż poza strusiami są tam również inne zwierzęta.

CIEKAWE MIEJSCA:

Księży Młyn
Manufaktura
Pałac Karola Poznańskiego
Pałac Alfreda Biedermanna
Pałac Karola Schilblera
Pałac Herbsta
Pałac Izraela Poznańskiego
Willa Reinholda Richtera
Willa Leopolda Kindermana
Willa Ignacego Rassalskiego
Biała Fabryka Ludwika Geyera
Dom pod Gutenbergiem
Pałac Jarischów
Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego
„Ławeczka Tuwima”
Rudzka Góra
linia tramwajowa 0
Palmiarnia Łódzka