Białowieski Park Narodowy

www.bpn.com.pl
e-mail: bpn@bpn.com.pl

Białowieża 17-230
Park Pałacowy 11
tel.: (0-85) 681 23 06; (0-85) 681 23 60; (0-85) 681 22 75
fax: (0-85) 681 23 06 w.116

Białowieski Park Narodowy zalicza się do najstarszych parków narodowych w Polsce. Pierwsze tereny zostały objęte ochroną już w 1921 r. jednakże pod obecną nazwą funkcjonuje dopiero od 1947 r. Białowieski Park Narodowy znajduje się we wschodniej części Polski w centrum Puszczy Białowieskiej, przy granicy z Białorusią, gdzie w 1991 r. powstał Park Narodowy Białowieskaja Puszcza. Obecnie Białowieski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej, a wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 3 324 ha.

Dzięki swojemu pierwotnemu charakterowi naturalne lasy Puszczy Białowieskiej zostały włączone do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO w 1976 r. Białowieski Park Narodowy znajduje się również na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Flora Parku

Zdecydowaną przewagę w krajobrazie Puszczy Białowieskiej mają lasy, które zajmują około 90 % jej powierzchni. Pozostałe 10 % stanowią łąki, pola, drogi, wody stojące i płynące.
Najczęściej występującymi gatunkami drzew w Białowieskim Parku Narodowym są:

świerk pospolity, sosna zwyczajna, olsza czarna, dąb szypułkowy, brzoza, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, topola

W puszczy można spotkać również m.in.:

19 gatunków paproci, ponad 200 gatunków mchu, widlaki, skrzypy, storczyk bezzieleniowy, zdrojówka rutewko wata, knieć błotna, czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulowy, zmutowany zawilec.

Fauna Parku

Niezaprzeczalnym symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest największy ssak lądowy w Europie – żubr (około 450 tych zwierząt żyje po polskiej stronie Puszczy Białowiejskiej). Na faunę parku składają się również m. in.:

ssaki (58 gatunków) – drapieżniki (wilk, ryś, lis, jenot, borsuk, wydra i inne łasicowate); parzystokopytne (żubr, łoś, jeleń, sarna i dzik); zającokształtne (zając szarak i zając bielak); gryzonie (myszowate, skoczkowate, nornikowate i popielicowate) oraz owadożernych (kret, jeż, ryjówki, nietoperze)
ptaki (250 gatunków) – drapieżne dzienne (15 gatunków), sowy (8 gatunków), dzięcioły (8 gatunków lęgowych) i ptaki pokrzewkowate (23 gatunki)
owady (9284 gatunków)

Wstęp do Parku

opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów – 3 zł
opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Obrębu Ochronnego Orłówka – 6 zł, bilet ulgowy – 3 zł
opłata za wjazd rowerem na teren Obrębu Ochronnego Orłówka – 4 zł
opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego – 12 zł, bilet ulgowy – 6 zł
opłata za zwiedzanie wystaw czasowych i wieży widokowej z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym – 6 zł, bilet ulgowy – 3 zł