Noclegi Ojców

Ojców jest znaną miejscowością turystyczną znajdującą się na szlaku „Orlich Gniazd” na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W Ojcowie warto zobaczyć ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z II połowy XIV wieku, kaplicę „Na Wodzie”, Bramę Krakowska i źródełko miłości, muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego w budynku dawnego hotelu Pod Łokietkiem z 1860 roku oraz Pod Kazimierzem z 1885 roku, dawny park zdrojowy z końca XIX wieku, Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka.

Ojców położony jest w w Ojcowskim Parku Narodowego, w dolinie Prądnika.

W czasach Kazimierza Wielkiego zbudowany został zamek. Ojców należał do kilku polskich rodów, np. do Bonerów, ale również do władców.
Ojców jest miejscowością turystyczną. Do największych atrakcji Ojcowa należą ruiny zamku, park zdrojowy, kaplicę „Na Wodzie”, drewniane domy w stylu tzw. szwajcarskim, muzeum etnograficzne i muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, jaskinie Ciemną i Łokietka. Tutaj rozpoczynają się szlaki piesze i rowerowe. Można również uprawiać wspinaczkę skałkową.

Ojcowski Park Narodowy to bardzo ciekawa przygoda, znajdziemy tu różnorodne formy skalne i jaskie. Rzeźba terenu w połączeniu z roślinnością powoduje wytworzenie wielu mikroklimatów.