Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
tel.: (0-85) 738 06 20, (0-85) 738 30 00
fax: (0-85) 738 30 21
www.biebrza.org.pl
e-mail: Sekretariat@biebrza.org.pl

Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993 r. w północno-wschodniej części Polski i jest największym parkiem narodowym w kraju. Powierzchnia parku obejmuje 59 223 ha (dolina Biebrzy od źródła do ujścia Narwi).
Dzięki występowaniu naturalnych bagien, rozlewisk i torfowisk z bogactwem roślinności wodnej i ptactwa wodnego w 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na Listę Konwencji Ramsar, jako obszar wodno-błotny o światowym znaczeniu.

Flora Parku

Na roślinność Biebrzańskiego Parku Narodowego składa się m. in.: szuwar manny mielec, turzyca (zaostrzona, sztywna, tunikowa), gorysz błotny, bagienne olszyny, brzeziny bagienne, brzoza niska, bory bagienne, boty sosnowe, bory mieszane, lasy lipowo-grabowe.

Fauna Parku

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występują następujące przedstawiciele fauny:
ssaki (49 gatunków) – bóbr, piżmak, ryś, wilk, lis, jeleń, norka amerykańska, mysz (polna, zaroślowa), wiewiórka, zając, ryjówka (malutka, aksamitna), jeż, kret
ptaki (275 gatunków) – kormoran, pelikan różowy, czapla (modronosa, biała, szara, purpurowa), bocian (biały, czarny), łabędź, gęś (mała, zbożowa), kaczka krzyżówka, orzeł bielik, orlik, mewa, rybitwa, dzięcioł, szczygieł, szpak
ryby (36 gatunków)
gady (5 gatunków)
płazy (12 gatunków)
owady (ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek oraz 42 gatunki chruścików

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp do Biebrzańskiego Parku Narodowego na szlaki lądowe:

osoba dorosła – 4 zł
młodzież, emeryci, renciści – 2 zł
na szlaki „Czerwonego Bagna” obowiązuje oddzielna karta wstępu

Opłaty za wstęp do Biebrzańskiego Parku Narodowego na szlaki wodne:

osoba dorosła- 5,50 zł
młodzież, emeryci, renciści – 3,50zł

Zwolnieni z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary są:

dzieci w wieku do 7 lat
uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego
osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym