PN Bory Tucholskie

ul. Długa 33
89-606 Charzykowy
tel.: (0-52) 39 88 397
fax. (0-52) 39 88 397
www.park.borytucholskie.info
e-mail: sekretariat@pnbt.asi.pl

Park Narodowy „Bory Tucholskie” został założony w 1996 r. obejmując ochroną północno-wschodnią część Borów Tucholskich. Powierzchnia parku wynosi 4 798 ha z otuliną o powierzchni 12 981 ha. Na terenie parku znajduje się17 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, niewielkie jeziora dystroficzne (tzw. oczka), a także lasy zajmujące obszar 3900 ha (przede wszystkim bory: mieszane i świeże) oraz ekosystemy torfowiskowe.

Flora Parku

Roślinność Parku Narodowego „Bory Tucholskie” to m. in. 56 zespołów roślinności wodnej, 7 zespołów mszarnych i 15 zespołów leśnych, bogata szata porostów (206 gatunków). Wyróżnić należy takie Flora Parku jak:

rosiczka, widłak, przygiełka brunata, trzcinnik prosty, żurawina drobnolistkowa, storczyk, fiołek torfowy, wyblin jednolistny, zimoziół północny, grążel drobny, sosna, brzoza brodawkowata, olsza, turzyca strunowa, skalnica torfowiskowa, gwiazdnica grubo listna

Fauna Parku

Fauna Parku Narodowego „Bory Tucholski” jest reprezentowana przez m. in. 144 gatunki ptaków (108 lęgowych), 25 gatunków ryb, 43 gatunki ssaków, 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów natomiast symbolem parku jest ptak – głuszec, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

ssaki – jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, wydry, borsuki, bóbr europejski, zając szarak, nietoperze, ryjówka malutka
ptaki – łabędź niemy, żuraw, bąk, gągoł, błotniak stawowy, słonka, włochatka, puchacz, lelek, dzięcioł czarny, bielik
gady – żmija zygzakowata
płazy – żaba trawna
ryby – koza, różanka, sielawa, sieja
owady – ważka, straszka północna, trzep la zielona, zalotka (białoczelna, większa), świtezianka, łątka, czerwończyk nieparek, brudnica mniszka, poproch cetyniak, mrówka ćmowa

Wstęp do Parku

Opłaty za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”:

bilet normalny – 1,00 zł
bilet ulgowy – 0,50 zł

Ulga 50% za wstęp na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” obejmuje:

uczniowie szkół i studenci
emeryci i renciści
osoby niepełnosprawne
żołnierze służby czynnej

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” obejmuje:

dzieci w wieku 7 lat
uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań w zakresie ochrony przyrody
mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem

Można także nabyć karnety wstępu normalne i ulgowe na okres 10 dni